Anglia polska transport

W przypadku spedytorów czystych, zakres ich obowiązków jest jasny, gdyż wykonują oni tylko i wyłącznie spedycje właściwą, bez żadnych dodatkowych czynności. W przypadku spedycji mieszanej sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż oprócz spedycji właściwej, realizowane są także świadczenia dodatkowe lub do celów transportowych wykorzystywane są własne środki w postaci samochodów, samolotów itp. Nasza firma anglopoltransport.pl, zajmuje się transportem anglia polska z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.