Halicki System - Wdrażanie ISO 9001

Dr Halicki i Partnerzy oferuje także szkolenia dla audytorów i pełnomocników ds. zarządzania, wprowadzanie standardu antykorupcyjnego oraz szeregu innych systemów zarządzania. Szacuje ryzyko w Systemie Bezpieczeństwa Informacji. Wdrażanie ISO 9001 jest jedną z najważniejszych usług firmy, ponieważ systemy zarządzania jakością są podstawą do wprowadzania pozostałych systemów usprawniających pracę różnych przedsiębiorstw, na przykład systemu zarządzania BHP, zarządzania środowiskowego i wewnętrznego systemu kontroli.