Przesiewacz wibracyjny - Inżynieria Procesowa

Urządzenie takie jak przesiewacz wibracyjny z dużą dokładnością pozwala na selekcję surowców w postaci rozdrobnionej. Także materiały płynne są przepuszczane przez sita przesiewacza wibracyjnego szczególnie, gdy są to substancje nieprzezroczyste. Cząsteczki płynów są co prawda bardzo małe, ale płyn jako taki może zawierać zanieczyszczenia mechaniczne. Ekspertem w dziedzinie maszyn przesiewających jest gnieźnieńska firma iPRO, która prezentuje całość swojej oferty na witrynie http://inzynieria.pro/. Przedsiębiorstwo to dostarcza swoje produkty także odbiorcom zagranicznym.